Atliekami profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai.

Kviečiame įmonių, įstaigų vadovus sudaryti sutartis su mūsų gydymo centru dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos patikrinimų. Atliekame kompleksinį visos įmonės, organizacijos ar bendrovės darbuotojų sveikatos profilaktinį patikrinimą jiems patogiu laiku, už patvirtintus įkainius paruošiame ir įteikiame patikros protokolą, padarome atitinkamus įrašus darbuotojų medicinos knygelėse, kurias galite įsigyti mūsų gydymo centre.

Atliekami profilaktiniai patikrinimai:

  • vairuotojo – mėgėjo
  • vairuotojo – profesionalo
  • ginklui laikyti
  • vykstantiems į užsienio šalis

medicininėms pažymoms gauti.